top of page

prawa autorskie

© CPPP 2021
 
Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo autorskie mające zastosowanie do Ciebie, nie możesz powielać ani przekazywać żadnej zawartości tej witryny, w tym plików pobieranych z tej witryny, bez zgody właściciela praw autorskich.
Brytyjska ustawa o prawie autorskim zezwala na określone wykorzystanie treści z Internetu bez zgody właściciela praw autorskich. Obejmuje to wykorzystanie przez instytucje edukacyjne oraz przez rządy krajów związkowych i stanowych, pod warunkiem zapłaty godziwego wynagrodzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz  www.copyright.com.uk  and  www.copyright.org.uk
Właściciele praw autorskich do treści na tej stronie mogą otrzymać wynagrodzenie za wykorzystanie ich treści przez instytucje edukacyjne i rządy, w tym od systemów licencjonowania zarządzanych przez Agencję Praw Autorskich.
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze warunki użytkowania. Sprawdź przed ponownym użyciem jakichkolwiek treści z tej witryny.
INNE RZECZY, KTÓRE MOŻESZ ZROBIĆ
Oto kroki, które możesz podjąć, aby pomóc nam w realizacji Twoich zamiarów, jeśli chcesz otrzymywać płatności za korzystanie z treści internetowych w ramach naszych licencji.
Robić:
 • umieść link do warunków użytkowania na każdej stronie witryny (link w stopce jest powszechną praktyką)
 • mieć osobną stronę internetową dla swoich warunków użytkowania (zamiast dołączać warunki na przykład do polityki prywatności);
 • upewnij się, że warunki użytkowania dla każdego elementu treści w Twojej witrynie, w tym plików do pobrania, są jasne
 • poproś prawnika, aby sprawdził Twoje warunki użytkowania
Nie:
 • użyj dowolnego z poniższych wyrażeń bez zastrzeżeń: „użytek niekomercyjny”, „użycie w organizacji”, „wszelkie prawa zastrzeżone”, „bezpłatne kopiowanie”, „bezpłatne dla edukacji”
 • po prostu zabronić użytku komercyjnego (będzie to traktowane jako zezwolenie na jakiekolwiek wykorzystanie niekomercyjne, takie jak wykorzystanie w celach edukacyjnych i rządowych)
 • mieć w swojej witrynie więcej niż jeden regulamin, chyba że jest całkowicie jasne, które warunki użytkowania mają zastosowanie do każdego elementu treści w witrynie
 • użyj słowa „bezpłatny” bez jasnego określenia:
 1. co jest „bezpłatne”: na przykład przeglądanie, pobieranie jednej kopii do użytku osobistego, pobieranie jednej kopii do wykorzystania w związku z nauczaniem oraz
 2. dla których korzystanie jest bezpłatne: na przykład nauczyciele, którzy subskrybują Twój program lojalnościowy lub serwis alertów​
 
 PLIKI DO POBRANIA
W przypadku plików do pobrania z Twojej witryny:
 • w warunkach użytkowania obejmują korzystanie z plików do pobrania z Twojej witryny, a także korzystanie z treści ze stron internetowych;
 • dołącz symbol praw autorskich (©), nazwę właściciela praw autorskich oraz adres URL warunków użytkowania w każdym pliku do pobrania (jeśli to możliwe, na każdej stronie pliku do pobrania: po pobraniu dokumentu szkoły mogą kopiować jego części i te części mogą nie zawierać informacji o prawach autorskich lub warunków użytkowania)
 • jeśli zapraszasz odwiedzających Twoją witrynę do pobierania i drukowania dokumentów z witryny, upewnij się, że zaproszenie podlega Twoim warunkom użytkowania; oraz
 • dodawać do plików metadane obejmujące warunki użytkowania
Te informacje mają jedynie charakter informacyjny. To nie jest porada prawna.
bottom of page