top of page

O nas

Używamy modelu przedsiębiorstwa społecznego, aby promować spójność i integrację wśród zmarginalizowanych społeczności. 

Nasze wartości

Wierzymy, że społeczności migrantów powinny rozwijać się w kulturze brytyjskiej. Dlatego zachęcamy ludzi do doskonalenia umiejętności językowych i komunikacyjnych. Wspieramy również osoby ze środowisk mniejszości etnicznych – zwłaszcza kobiety – w rozwijaniu ich umiejętności zawodowych, tak aby mogły realizować swój potencjał zawodowy.

Cenimy i promujemy historię, dziedzictwo i dziedzictwo oraz pomagamy ludziom zrozumieć ich historię i kulturę. Aktywnie wspieramy również inicjatywy międzywyznaniowe oparte na wspólnych celach i wspólnych wartościach.

Chcesz dla nas zostać wolontariuszem?

bottom of page