top of page

Πολιτική Προστασίας

Το Κέντρο Πολιτικής, Προώθησης και Πρόληψης (CPPP) συμμορφώνεται με το καθήκον της φροντίδας να προστατεύει και να προάγει την ευημερία των παιδιών και των ενηλίκων που κινδυνεύουν και έχει δεσμευτεί να προστατεύει την πρακτική που αντικατοπτρίζει τις νομοθετικές ευθύνες, τις κυβερνητικές οδηγίες και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις βέλτιστων πρακτικών.
 
 • Αναγνωρίζουμε ότι η ευημερία των παιδιών/ενήλικων που κινδυνεύουν είναι πρωταρχικής σημασίας σε όλη τη δουλειά που κάνουμε και σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνουμε
 • Όλα τα παιδιά/ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο, ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, αλλαγής φύλου, φυλής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού έχουν ίσο δικαίωμα προστασίας από κάθε είδους βλάβη ή κακοποίηση
 • Μερικά παιδιά/ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο είναι επιπλέον ευάλωτα λόγω του αντίκτυπου προηγούμενων εμπειριών, του επιπέδου εξάρτησής τους, των αναγκών επικοινωνίας ή άλλων ζητημάτων
 • Η συνεργασία με παιδιά και ενήλικες που κινδυνεύουν, τους γονείς, τους φροντιστές και άλλους φορείς είναι απαραίτητη για την προώθηση της ευημερίας των ανθρώπων.
 
Σκοπός:
Το CPPP θα:
 • Προστατέψτε τα παιδιά/ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο και λαμβάνουν υπηρεσίες CPPPs από βλάβη. Αυτό περιλαμβάνει τα παιδιά/ενήλικες που κινδυνεύουν από ενήλικες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας
 • Παρέχετε στο προσωπικό και τους εθελοντές, καθώς και στα παιδιά και τους ενήλικες που κινδυνεύουν και τις οικογένειές τους, τις πρωταρχικές αρχές που καθοδηγούν την προσέγγισή μας στη διαφύλαξη.
 
Αυτή η πολιτική ισχύει για οποιονδήποτε εργάζεται για λογαριασμό της CPPP, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και του διοικητικού συμβουλίου, του αμειβόμενου προσωπικού, των εθελοντών, των εργαζομένων σε συνεδρίες, του προσωπικού της εταιρείας και των φοιτητών. Η μη συμμόρφωση με την πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες θα αντιμετωπιστεί χωρίς καθυστέρηση και μπορεί τελικά να οδηγήσει σε απόλυση/αποκλεισμό από τον οργανισμό.
 
Ορισμοί:
Ο ορισμός του παιδικού νόμου του 1989 για τα παιδιά είναι: όποιος δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 18α γενέθλιά του, ακόμα κι αν ζει ανεξάρτητα, είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων ή νοσηλεύεται.
 
Ενήλικες σε κίνδυνο:
 • Ένας ενήλικας που έχει ανάγκες για φροντίδα και υποστήριξη (είτε η αρχή ικανοποιεί κάποια από αυτές τις ανάγκες είτε όχι),
 • βιώνει ή κινδυνεύει από κατάχρηση ή παραμέληση και
 • Ως αποτέλεσμα αυτών των αναγκών, δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό του από την κατάχρηση ή την παραμέληση ή τον κίνδυνο της.
 
Κακοποίηση παιδιών και ενηλίκων:
Τα παιδιά και οι ενήλικες μπορεί να είναι ευάλωτα σε παραμέληση και κακοποίηση ή εκμετάλλευση από την οικογένειά τους και από άτομα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή. Υπάρχουν 4 κύριες κατηγορίες κακοποίησης, οι οποίες είναι: σεξουαλική, σωματική, συναισθηματική κακοποίηση και παραμέληση. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πιο συγκεκριμένους τύπους κατάχρησης που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, είναι:
 • Εκφοβισμός και διαδικτυακός εκφοβισμός
 • Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών
 • Παιδική εγκληματική εκμετάλλευση
 • Εμπορία παιδιών
 • Ενδοοικογενειακής βίας
 • Ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων
 • Περιποίηση
 • Ιστορική κατάχρηση
 • Διαδικτυακή κατάχρηση
Προστασία παιδιών/ενήλικων σε κίνδυνο:
Η προστασία παιδιών και ενηλίκων σε κίνδυνο ορίζεται στο Working Together to Safeguard Children 2018 ως: 
 • προστασία παιδιών/ενήλικων που κινδυνεύουν από κακομεταχείριση. 
 • πρόληψη της βλάβης των παιδιών/ενήλικων σε κίνδυνο για την υγεία ή την ανάπτυξη.
 • διασφάλιση ότι τα παιδιά/ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο μεγαλώνουν σε συνθήκες που συνάδουν με την παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας.
 • λήψη μέτρων για να μπορέσουν όλα τα παιδιά/ενήλικες που κινδυνεύουν να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Νομικό πλαίσιο:
Αυτή η πολιτική έχει εκπονηθεί βάσει νομοθεσίας, πολιτικής και καθοδήγησης που επιδιώκει να προστατεύσει τα παιδιά/ενήλικες που κινδυνεύουν στην Αγγλία. Μια περίληψη της βασικής νομοθεσίας είναι διαθέσιμη από το nspcc.org.uk/learning .

 
Το καθήκον της πρόληψης:
Ορισμένοι οργανισμοί στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία έχουν καθήκον, ως καθορισμένη αρχή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου για την Αντιτρομοκρατία και την Ασφάλεια του 2015, να εντοπίζουν ευάλωτα παιδιά/ενήλικες που κινδυνεύουν και νέους και να αποτρέπουν την παρακίνησή τους στην τρομοκρατία. Αυτό είναι γνωστό ως το καθήκον αποτροπής. Οι οργανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν:
 • Schools 
 • Εγγεγραμμένοι πάροχοι παιδικής μέριμνας
 • Τοπικές αρχές
 • Αστυνομία
 • Φυλακές και υπηρεσίες επιτήρησης
 • Καταπιστεύματα και ιδρύματα NHS.
 • Άλλοι οργανισμοί μπορεί επίσης να έχουν καθήκοντα Πρόληψης εάν εκτελούν καθήκοντα τοπικής αρχής που έχουν ανατεθεί
.
Τα παιδιά/ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο μπορεί να εκτεθούν σε διαφορετικές απόψεις και να λάβουν πληροφορίες από διάφορες πηγές. Μερικές από αυτές τις απόψεις μπορεί να θεωρηθούν ριζοσπαστικές ή ακραίες.
 
Η ριζοσπαστικοποίηση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο έρχεται να υποστηρίξει ή να εμπλακεί σε εξτρεμιστικές ιδεολογίες. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα άτομο να παρασυρθεί στην τρομοκρατία και είναι από μόνο του μια μορφή βλάβης.
Ο εξτρεμισμός είναι η έντονη ή ενεργή αντίθεση στις θεμελιώδεις βρετανικές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ατομικής ελευθερίας και του αμοιβαίου σεβασμού και της ανοχής των διαφορετικών θρησκειών και πεποιθήσεων.
 
Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: 
Η CPPP θα διασφαλίσει ότι το κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης διασφάλισης είναι διαθέσιμο στους Καταπιστευματοδόχους, τους Υπαλλήλους, τους Εθελοντές της και κάθε σχετικό πρόσωπο που συνδέεται με τον οργανισμό που το απαιτεί (π.χ. εργολάβοι).
 
Για όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται ή εθελοντικά με παιδιά/ενήλικες σε κίνδυνο, αυτό απαιτεί κατ' ελάχιστον να έχουν εκπαίδευση ευαισθητοποίησης που τους επιτρέπει: 
 • Κατανοήστε τι είναι η προστασία και τον ρόλο τους στην προστασία παιδιών/ενήλικων που κινδυνεύουν.
 • Αναγνωρίστε ένα παιδί/ενήλικα που κινδυνεύει που ενδεχομένως χρειάζεται προστασία και αναλάβετε δράση.
 • Κατανοήστε πώς να αναφέρετε μια προειδοποίηση προστασίας.
 • Κατανοήστε την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό όταν εργάζεστε με παιδιά/ενήλικες σε κίνδυνο.
 • Να έχουν γνώση της Πολιτικής Προστασίας Παιδιών/Ενηλίκων σε κίνδυνο.

 
Ομοίως, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές μπορεί να αντιμετωπίσουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την ευημερία ενός ενήλικα που κινδυνεύει να υποστεί κακοποίηση.
 
Εμπιστευτικότητα και κοινή χρήση πληροφοριών:
Η C-PPP αναμένει από όλους τους υπαλλήλους, τους εθελοντές και τους διαχειριστές να τηρούν την εμπιστευτικότητα.  Οι πληροφορίες θα κοινοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την Προστασία Δεδομένων.
 
Ωστόσο, οι πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Τοπική Αρχή εάν ένα παιδί θεωρείται ότι κινδυνεύει να τραυματιστεί ή να επικοινωνήσει με την αστυνομία εάν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο ή εάν έχει διαπραχθεί κάποιο έγκλημα.
 
Καταγραφή και τήρηση αρχείων:
Πρέπει να τηρείται γραπτό αρχείο σχετικά με οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με ένα παιδί ή ενήλικα με ανάγκες προστασίας. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες του εμπλεκόμενου ατόμου, τη φύση της ανησυχίας και τις ενέργειες που έγιναν, την απόφαση που ελήφθη και γιατί ελήφθησαν.
 
Όλα τα αρχεία πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και χρονολογημένα. Όλα τα αρχεία πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
 
Ασφαλής πρόσληψη και επιλογή:
 
Η CPPP δεσμεύεται για ασφαλή απασχόληση και ασφαλείς πρακτικές πρόσληψης, που μειώνουν τον κίνδυνο βλάβης σε παιδιά/ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο από άτομα ακατάλληλα να εργαστούν μαζί τους ή να έχουν επαφή μαζί τους. 
 
Η CPPP έχει πολιτικές και διαδικασίες που καλύπτουν την πρόσληψη όλων των διαχειριστών, υπαλλήλων και εθελοντών. 
 
Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ:
 
Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές θα πρέπει να γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης CPPP και τον κώδικα συμπεριφοράς για τη συμπεριφορά προς τα παιδιά/ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο που υποστηρίζουμε.
 
  Χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλης ψηφιακής τεχνολογίας:
 
Όλοι οι εργαζόμενοι, οι διαχειριστές και οι εθελοντές θα πρέπει να γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες CPPP σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιασδήποτε ψηφιακής τεχνολογίας και να κατανοούν ότι είναι παράνομη η φωτογράφηση παιδιών/ενηλίκων σε κίνδυνο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ή με γονικές ευθύνες .
 
Σφυρίχτρα:
 
Είναι σημαντικό τα άτομα εντός του CPPP να έχουν την αυτοπεποίθηση να εμφανιστούν για να μιλήσουν ή να ενεργήσουν εάν είναι δυσαρεστημένοι με οτιδήποτε. Το Whistle blowing συμβαίνει όταν ένα άτομο εγείρει ανησυχία για επικίνδυνη ή παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε αδικοπραγία εντός του οργανισμού του. Αυτό περιλαμβάνει ανησυχίες για άλλον υπάλληλο ή εθελοντή. Υπάρχει επίσης μια απαίτηση από την CPPP για την προστασία των καταγγελιών. 

 
Σημαντικές επαφές:
Ανώτερος επικεφαλής για τη διασφάλιση
Όνομα: Shaun Pape
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: shaun.pape@c-ppp.org
Τηλέφωνο: 07717855719
Αναπληρωτής Ανώτερος Επικεφαλής Προστασίας
Όνομα: Fatema Chowdhury
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fatema.chowdhury@c-ppp.org
Τηλέφωνο: 07880335211
Διαχειριστής για τη Διασφάλιση
Όνομα: Paul Motley
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: paul.motley@c-ppp.org
Τηλέφωνο: 07957512223
Αστυνομία
Έκτακτη ανάγκη – 999
Μη έκτακτη ανάγκη – 101
Γραμμή βοήθειας NSPCC
0808 800 5000
 
Αριθμός τεύχους: v1.0
Ημερομηνία Έκδοσης: Σεπτέμβριος 2021
Ημερομηνία κριτικής: Σεπτέμβριος 2022
Αριθμός σελίδων: 5
bottom of page