top of page

Aktualności

44221.png

Przemówienie motywacyjne dla młodzieży

14 stycznia 2020

3123.png

Wywiad telewizyjny na temat roli c-ppp.org

2020-01-14

Zachęcanie uczniów z diaspory etnicznej do dołączenia do brytyjskich sił zbrojnych. 

bottom of page