top of page

Die Nene Quirer

NQ_Image_CPPP-01.png

Na al die jare worstel ek met die idee van hoe om intergeloofsharmonie te skep – vestig 'n sinergie tussen die multikulturele gemeenskappe in die VK. Hoe om die stigmas die beste uit te roei om Brittanje 'n veiliger samelewing te maak en 'n sterker Brittanje te bou? Die gemeenskappe en verskeie gelowe leef in 'n samehangende samelewing waar almal gelyk is en elkeen hul sosiale, burgerlike en gemeenskaplike gedeelde verantwoordelikhede nakom. Vanuit die agtergrond van my eie ervaring van godsdienstige ekstremiteit en poging tot uitwissing skakel ek met alle gemeenskappe spesiaal met my Bangladesj-gemeenskap om nee te sê vir ekstremisme en hulle bewus te maak van die gevare van daardie ideologie.

 

Skakel 1
Skakel 2

3123.png

NeNeQuirer

19 Junie 2018

bottom of page